Kotlíkové dotace – vyřídíme a zrealizujeme výměnu kotle


23.11.2015

Začátkem roku 2017 je plánovaná další výzva pro Kotlíkové dotace. Dotace se týká výměny kotlů na tuhá paliva v rodinných domech.

První výzva v Olomouckém kraji trvala do 13.5.2016. Jednotlivé kraje mají odlišné podmínky.

Výše dotace je 70 až 80 % podle výběru zdroje vytápění, maximálně však z částky 150.000 Kč na jeden rodinný dům. V oblastech s větším znečištěním ovzduší je podpora ještě o 5% vyšší.

Některé kraje se navíc rozhodly přispět ještě dalšími 5% a stejně tak i některé obce.

Výše dotace na jednotlivé zdroje vytápění:

70 % způsobilých výdajů na realizaci kotle spalujícího pouze uhlí
75 % způsobilých výdajů na realizaci kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nebo plynového kondenzačního kotle
80 % způsobilých výdajů na realizaci obnovitelného zdroje energie (OZE) – tepelného čerpadla, nebo kotle pouze na biomasu
+5 % pro prioritní oblasti

Zájemcům o Kotlíkovou dotaci nabízíme zpracování a podání žádosti.

Zdarma posoudíme, zda splňujete podmínky pro její získání. Doporučíme Vám vhodný zdroj vytápění podle stávající otopné soustavy, požadovaného komfortu a finančních možností.
Pro dotazy využijte tel. 724 103 741 nebo e-mail: info@tzbtechnik.cz
Pozor! Kotlíkové dotace budou brzy ukončené.

Z dotace lze uhradit:

  1. pořízení kotle, stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem.
  2. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
  3. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“.
  4. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).

Jak postupovat, aby získání dotace proběhlo bez potíží:

Doporučujeme naše služby, máme potřebné informace a vše zařídíme:

  1. zdarma navrhneme vhodné řešení a uděláme orientační cenovou nabídku.
  2. pokud se rozhodnete pro naše služby, zajistíme energetického specialistu.
  3. připravíme s Vámi podklady pro podání a schválení žádosti.
  4. zajistíme projekt, dodávku a montáž kotle, případně realizaci mikro energetického opatření nebo zateplení domu s využitím Zelené úsporám.
  5. doložíme doklady o likvidaci starého kotle.

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

 

 

Rady a tipy pro údržbu a provoz topných a klimatizačních soustav, rekuperačních jednotek…

Informace ZDARMA