Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace – jak postupovat?


Zařídíme pro Vás vyplnění a podání žádosti o dotace.

Pro rodinné domy můžete využít dotace v oblasti:

A) snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – výše dotace je závislá na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci ( o 20%, 40%,50% nebo 60%) max 50% nákladů
B) výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C) efektivní využití zdrojů energie
– výměna zdrojů tepla
– instalace solárních, termických a fotovoltaických systémů
– instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Pro bytové domy můžete využít dotace v oblasti snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Podání žádostí na Kotlíkové dotace budou již brzy ukončeny, ale pro zájemce, kteří téhle výzvy nevyužili, se připravuje další výzva na přelomu roku 2017 a 2018

Postup je následující:

  1. Zavolejte 724 103 741 nebo pošlete poptávku na info@tzbtechnik.cz
  2. Společně zjistíme, zda můžete využít některou z dostupných dotací.
    Nyní je ukončeno podání žádostí na Kotlíkové dotace, ale Nová zelená úsporám trvá až do 31.12.2021
  3. Vysvětlíme Vám jak proběhne celá akce od podání žádosti až po realizaci a proplacení dotace
  4. Energetický specialista posoudí Vaše možnosti na získání dotace a my uděláme cenovou nabídku
  5. Jakmile se rozhodnete pro realizaci záměru, vystavíme Vám zálohovou – dílčí fakturu, zpracujeme fotodokumentaci a připravíme vše potřebné pro podání žádosti. Je možné se dohodnout i na samotném vyřízení dotace bez následné realizace
  6. Po schválení žádosti s Vámi dohodneme termín realizace
  7. Celou zakázku zrealizujeme, zajistíme revize a potřebné certifikáty
  8. Doklad o zaplacení a další doklady pak pošlete na příslušné pracoviště ve Vašem kraji a následně Vám bude proplacena částka ve výši předem schválené dotace.

 

Rady a tipy pro údržbu a provoz topných a klimatizačních soustav, rekuperačních jednotek…

Informace ZDARMA