Plynové kondenzační kotle a ohřívače vody


Nové moderní kondenzační plynové kotle

na zemní plyn dosahují podstatně vyšších účinností než jejich předchůdci. Další snížení spotřeby zemního plynu je již možné jen důsledným využitím tepelného obsahu spalin, které odcházejí z kotle. To umožňují jedině kondenzační kotle.

Jednou z částí emisí vznikajících při spalování plynu jsou vodní páry. U tradičních kotlů opouští spalovací komoru při velmi vysoké teplotě společně se spalinami – cca 11 % energie získané z paliva (tzv. latentní kondenzační teplo) se zbytečně ztrácí.

U kondenzačních kotlů prochází spaliny před tím, než opustí spalovací komoru, přes chladnější část výměníku, kde dochází při cca 55 °C ke kondenzaci obsažených vodních par (tzv. rosný bod). Latentní teplo z kondenzace je vraceno zpět do systému a efektivně využito. U konvenčních kotlů není uvažováno s využitím kondenzačního tepla – účinnost, vypočtená z výhřevnosti paliva, se pohybuje kolem 90 %.

Účinnost kondenzačních kotlů vychází rovněž ze vztahu k výhřevnosti, to znamená, že vypočteme u kotlů „neuvěřitelnou“ účinnost až 109% a při tom o 25% nižší spotřebu paliva.

Nyní máte možnost využít Kotlíkové dotace.

Rady a tipy pro údržbu a provoz topných a klimatizačních soustav, rekuperačních jednotek…

Informace ZDARMA