Solární systémy


Solární systémy

pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo, které předávají do teplonosné kapaliny a tuto tepelnou energii je možné dále využít. Oproti ostatním obnovitelným i neobnovitelným zdrojům dokáže dodávat energii za minimální provozní náklady.

Instalace solárního systému ušetří velkou část nákladů na přípravu teplé vody, ohřev bazénu a jiných technologických zařízeních s potřebou tepla a to při minimálních provozních nákladech.

Pomůžeme Vám vyřídit dotace na instalaci solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Rady a tipy pro údržbu a provoz topných a klimatizačních soustav, rekuperačních jednotek…

Informace ZDARMA