Vzduchotechnika


Vzduchotechnika u rodinných domů a bytů

– vzduchotechnika poskytuje celoročně přirozené mikroklima. Zajišťuje odtah škodlivin, pachů a vlhkosti z celého prostoru i všech zákoutí v domě. Jedná se o větrání koupelen, toalet, kuchyní, technických místností, šaten a podobně, při čemž je upravený vzduch přiváděn zpět pomocí rekuperace tepla.

Rekuperace tepla je zpětné získání tepla, kdy je přiváděný vzduch do větraného objektu ohříván teplým znehodnoceným vzduchem odváděným z objektu prostřednictvím rekuperačních výměníků. Teplo tak není vypouštěno okny do exteriéru, ale důmyslně vráceno zpět do interiéru objektu.

Umíme zajistit ideální kvalitu ovzduší a současně teplotní komfort v jednotlivých místnostech při výrazné úspoře nákladů na vytápění.

Využijte možnosti dotace z programu Nová zelená úsporám až 50% na systém nuceného větrání v RD se zpětným získáváním tepla s účinností 75% a vyšší.

U staveb občanské vybavenosti

zajišťujeme vzduchotechnickou čistotu a kvalitu dýchaného vzduchu kupříkladu mikrobiální filtraci, hlídání koncentrace CO2 vydýchaného vzduchu a větrání chráněných únikových cest v případě požáru. Jedná se o kulturní sály, markety, nemocnice, místnosti pro kolektivní sport a shromažďování.

U průmyslové vzduchotechniky

zajišťujeme pracovníkům optimální pracovní prostředí a eliminujeme koncentrace znečištěného ovzduší na pracovištích. Samozřejmostí je ekonomika provozu a úspory při vytápění jednotlivých hal.

Rekuperace tepla – zpětné získání tepla, kdy je přiváděný vzduch do větraného objektu ohříván teplým znehodnoceným vzduchem odváděným z objektu prostřednictvím rekuperačních výměníků.

Teplo tak není vypouštěno okny do exteriéru, ale důmyslně vráceno zpět do interiéru objektu.

Rady a tipy pro údržbu a provoz topných a klimatizačních soustav, rekuperačních jednotek…

Informace ZDARMA